Raspberry Pi - Nwazet Minitux Kit

Retour
 
Raspberry Pi - Nwazet Minitux Kit
Raspberry Pi - Nwazet Minitux Kit
Facebook Twitter Google+ Pinterest
Imprimer
 

Kit incluant les composants suivants:
- Raspberry Pi Type B 512Mb R2.0
- Case Multicomp (white)
- Power Supply 5V/DC 1A MicroUSB
- Heatsink Kit
- Low Profile MicroSD Adapter
- MicroSDHC 4GB 

itc: 118076019 / sku: PI-KIT2 / ean: PI-KIT2
Dernière mise à jour du prix le 2014/06/17